Reklama
 
Blog | Vladimír Bohm

Lockdown = snížení šíření nákazy, otevření = nárůst a pořád dokola, proč?

Co se stane, když bude vyhlášen tzv. lockdown, uzavření země? Pokud se podíváme na první vlnu v Česku nebo na průběh první a druhé vlny v Izraeli, je jasné, že následkem uzavření všeho dochází k snížení nárůstu nakažených. Co ale opět nastane po otevření ekonomiky?

Snížení, nárůst a pořád dokola

Zdá se, že se dostáváme do začarovaného kruhu a můžeme v něm setrvat po několik cyklů. Uzavření zemí po stránce ekonomické, tedy omezení setkávání lidí, přinese snížení nárůstu onemocnění, ale nevyřeší koronavirus samotný.

Hrajeme o čas. Kolik kol ale potřebujeme, než se začneme zabývat skutečnou příčinou vzniku a šíření koronaviru? Je bláhové prohlásit koronavirus za uniklou mutaci z tajných laboratoří a čekat na lék, který uzdraví celou populaci.

Skutečný důvod koronaviru

Pokud jsou lidé uzavřeni doma, virus se nešíří. Pokud se začneme setkávat, případy nakažených opět narůstají. Je to velmi účinný a jednoduchý vzkaz přírody lidem. Příroda nám ukazuje, jak špatné jsou naše mezilidské vztahy, kdy se vzájemně lidé využívají, a proto nás pomocí viru od sebe separuje.

Dává nám čas, abychom si uvědomili, že nemůžeme takto žít, využívat druhé lidi ve svůj prospěch, drancovat planetu a její přírodní zdroje. Proto nás pomocí viru oddělila a oddělí opakovaně na tak dlouho, dokud nezměníme svůj přístup k druhým lidem a přírodě samotné.

Ve skutečnosti není jiný lék na koronavirus než ten, že se začneme k druhým lidem chovat stejně jako k členům vlastní rodiny. Mudrci řekli „Miluj bližního svého jako sebe sama“. V této větě je zakódován nejvyšší přírodní zákon, jenž popisuje fungování přírody:

„Všechny části v přírodě jsou navzájem propojeny do jednoho harmonického celku a fungují v jeho prospěch. Jinými slovy – musíme vytvářet takové mezilidské vztahy, které jsou založeny na pomoci druhým lidem a pozitivních myšlenkách k druhým. Nikoliv využívat druhé lidi, rozvíjet nenávist a prosazovat vlastní zájmy.“

Možná se usmíváte, říkáte si, že je to naivní? To je zákon přírody, jíž jsme součástí. Principy přírody musíme dodržovat a ona nás donutí je dodržet. Možná budeme potřebovat další třetí či čtvrtou vlnu nebo dokonce i pátou k pochopení tohoto zákona a pak změníme naše chování.

Reklama