Reklama
 
Blog | Vladimír Bohm

Rozdělení společnosti kvůli očkování je horší než koronavirus sám

Celý svět čekal na vytvoření vakcíny proti koronaviru. Nyní, když jsou první vakcíny k dispozici a státy zvažují plošné očkování, dochází k začátku rozdělování společnosti na dva nesmiřitelné tábory.

Nesmiřitelné názory – očkovat či neočkovat

Jako dva válečné tábory stojící proti sobě, kdy ani jedna strana není ochotna naslouchat, prozkoumat či zvážit argumenty strany druhé.

Jedna strana vidí řešení pandemie v plošném a povinném očkování všech obyvatel. Kdokoliv, kdo jde proti jejich názoru, je podle nich lehkomyslný a nezodpovědný, ohrožuje život svůj i ostatních. Druhá strana na ostří nože kontruje osobní svobodou jednotlivce konspiračními teoriemi a riskantním zásahem do života a zdraví člověka.

Skutečný zdroj koronaviru

Skutečnou příčinou vzniku koronaviru, o které se nemluví, jsou naše špatné mezilidské vztahy. Nejen koronavirus, ale všechny problémy společnosti včetně přírodních katastrof vznikají jako důsledek našich špatných mezilidských vztahů, jež jsou postaveny na egu, tedy vzájemném využívání lidí mezi sebou. Příroda na nás pomocí těchto pandemií a katastrof tlačí, abychom se změnili.

Proto jakákoliv vakcína nikdy nemůže fungovat, protože neřeší příčinu. Možná potlačí současné projevy, ale nezabrání dalším virovým vlnám, jež budou horší a hůře zvladatelné, dokud nezačneme řešit skutečnou příčinu, tedy nápravu našich vzájemných mezilidských vztahů.

Rozdělení společnosti je horší než koronavirus sám

Pokud se začne zavádět plošné povinné očkování, zvedne se vlna nenávisti a nesmiřitelných postojů, vyhraněných názorů, které ve výsledku ještě více vyhrotí současnou situaci. Důsledkem bude větší rozdělení společnosti a zhoršení mezilidských vztahů, což se následně demonstruje v nejnižší fyzické úrovni jako nárůst či objevení nových virusů.

Jaké je tedy řešení – očkovat či neočkovat?

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Vakcína může určitým způsobem pomoci zpomalit pandemii, ale určitě ji nezastaví. A co způsobí její vedlejší účinky, netuší nikdo.

Co ale jednoznačně můžeme říci je, že jakékoliv rozdělení společnosti, vznik nesvárů a hádek mezi lidmi celou situaci podstatně zhorší. Bohužel ani s tímto mnoho nenaděláme. Lidská společnost a každý jedinec v ní se vyvíjí skrze svůj egoismus. Ve skutečnosti nám ani nenáleží používat slovo společnost, které znamená „společně“, tedy komunita snažící se žít společně v míru k zajištění prosperity všech. Spíše můžeme hovořit o shromáždění lidí snažících se urvat každý sám něco pro sebe a mít se lépe než ostatní. A co jsme zaseli, to nyní sklízíme.

Řešení je ve vzdělání a osobním přístupu každého člověka

Musí přijít nové vzdělání vysvětlující lidem, že spokojený a šťastný život jednotlivce je možný pouze tehdy, pokud se bude podílet na vytvoření spokojeného života pro celou společnost. Vzdělání, které bude vysvětlovat, že důležitější než relativní pravda v čemkoliv, je vytvoření harmonických vztahů s druhými lidmi a respektování, pozdvihnutí se nad našimi odlišnými názory a postoji.

Spojení se nad rozdíly je základní princip fungování přírody a tím se musíme inspirovat a takto se chovat. Příroda rozdíly nepotlačuje, ale spojuje. Jinými slovy v případě rozdílnosti názorů s očkováním mohou spolu v lásce sedět a diskutovat lidé, kteří zastávají odlišné názory a je jedno, zda je někdo očkován či nikoliv.

Reklama