Reklama
 
Blog | Vladimír Bohm

Pro muže – Práce není to co nás definuje, ani smysl našeho života

Na mužích je od přírody uložena povinnost prací zabezpečit rodinu. Je to ale pouze jedna část toho co jako muži máme vykonat, nikoliv se ale s konceptem práce ztotožnit. Práce kterou muž vykonává pro zabezpečení, nemá mic společného z jeho životním posláním a cílem života.

Ztratili jsme se v práci

V dnešní konzumní společnosti jsme se ztratili v práci. Stala se zejména pro muže středem jejich života a výplní celého dne. Vydělat dostatek peněz, k tomu našetřit na horší časy, nakoupit nepotřebné věci jenž za pár týdnů či měsíců stejně vyhodíme abychom pořídili ještě novější a pořád dokola. Tuto podstatu si uvědomuje čím dále více mužů a hledají východisko.

Poslání muže, nebo-li smysl života a jeho práce jsou dvě oddělené věci

Každý muž musí zabezpečit rodinu, v míře jenž je nezbytně nutná. Samozřejmě je fajn, pokud najde práci jenž ho baví, naplňuje a má přínos pro druhé lidi. Tím ale podstata a účel práce v životě muže končí. Není ji třeba věnovat více času než je nezbytně nutné, vydělávat více peněz než je potřebné na zabezpečení rodiny a běžného života. Neměli bychom padnout do pasti a ztotožnění se s rolí v práci jako s životním naplněním a cílem.

Posláním života každého muže je dosáhnout cíle a smyslu života, neboli duchovního dosažení. To je ten cíl proč tu jsme a kam nás příroda postupně rozvíjí. Muž by měl pracovat jen v nezbytně nutné míře a zbytek svého času věnovat studiu o smyslu života.

Díky tomuto studiu přinese pak do rodiny znalosti o skutečném fungování světa, smyslu života svoji ženě a dětem, jenž se pak budou správně vyvíjet a zapojí se vědomě do společnosti.

Reklama