Reklama
 
Blog | Vladimír Bohm

Takhle už žít nemůžeme, princ Charles vyzývá k ochraně klimatu, ale jak?

Minulý týden proběhla v New Yorku setkání „Klimatický týden“, na kterém s velmi emocionálním proslovem vystoupil princ Charles. Jeho hlavní poselství a slovo, volným přepisem:

„Aby lidé začali něco dělat, musí přijít skutečná krize a ta už tu desítky let je a nyní vrcholí. Rozsáhlé lesní požáry v Brazílii, tající permafrost na Sibiři, celosvětově znečištěné ovzduší, … Takhle už dál žít nemůžeme, chovat se jako by zítřek neměl přijít. Musíme začít konat.“

Žádná navrhnutá řešení zatím nikdy nepomohla

G7, studie, návrhy, komise, protesty, podpory, spolky, nic z toho k nápravě ekologických katastrof a klimatu nepomohlo. Jednoduše proto, že ani nikdy nemohlo. Abychom provedli nápravu ekologických katastrof a klimatu, je potřeba pochopit princip přírody samotné.

Skutečné řešení všech ekologických problémů

Celá naše realita se skládá ze čtyř úrovní – kamenné, rostlinné, živočišné a lidské. Člověk je na nejvyšším čtvrtém stupni. Prakticky to znamená, že člověk svým chováním ovlivňuje stupně, které jsou pod ním.

Zde leží problém a řešení zároveň. Naše společnost se rozvíjí na základě egoistického principu. Každý se zajímá sám o sebe, chce získat obohacení na úkor druhých a přírody samotné. Takové chování je v přímém rozporu s přírodou, která se neustále snaží vytvářet harmonii mezi všemi jejími částmi. Naše mezilidské vztahy jsou poškozeny, a to následně ovlivňuje celou realitu, všechny nižší úrovně.

Proto náprava všech ekologických a klimatických problémů spočívá pouze v nápravě našich mezilidských vztahů. Ve chvíli, kdy napravíme naše mezilidské vztahy, napraví se i všechny nižší úrovně, které jsou pod člověkem. Ekologické problémy a katastrofy jednoduše zmizí, budou minulostí ve chvíli, kdy se k sobě a k přírodě začnou lidé chovat tak, aby společně vytvořili jeden harmonický celek.

Mimo našich vzájemných vztahů nemusíme napravovat nic, příroda udělá vše sama

Může se vám to zdát neuvěřitelné, ale je to tak a historie nám to ukazuje na spoustě příkladů. Po výbuchu atomové elektrárny v Černobylu opustili lidé tuto oblast. Dnes je tam již obnovená příroda a zvířata, včetně ohrožených druhů, jež se samy do této oblasti vrátily. Nebo příklad z Benátek, kde po uzavření turismu v období koronaviru příroda sama vyčistila znečištěné vodní ulice Benátek a do jejich blízkosti se po desítkách let navrátili delfíni.

Jednoduše řečeno, nebyl tam člověk, který by škodil. Příroda vše napraví, na nás je jen napravit naše mezilidské vztahy, neškodit druhým a přírodě… nic víc napravovat nemusíme.

Reklama